HSS-E Taps (DIN)

HSS-E Taps (DIN)
Metric Coarse - Serial Taps (DIN 352)

Metric Coarse - Serial Taps (DIN 352)

N Type - HSS-E Taps (DIN 371/374/376)

N Type - HSS-E Taps (DIN 371/374/376)

GG Type - HSS-E Taps (DIN 371/376)

GG Type - HSS-E Taps (DIN 371/376)

BN Type - HSS-E Taps (DIN 371/374/376)

BN Type - HSS-E Taps (DIN 371/374/376)

R15H Type - HSS-E Taps (DIN 371/376)

R15H Type - HSS-E Taps (DIN 371/376)

BVA Type - HSS-E DIN Taps (DIN 371/374/376)

BVA Type - HSS-E DIN Taps (DIN 371/374/376)

BVAX Type - HSS-E DIN Taps (DIN371/374)

BVAX Type - HSS-E DIN Taps (DIN371/374)

R40N Type - HSS-E Taps (DIN 371/374/376)

R40N Type - HSS-E Taps (DIN 371/374/376)

R40VAT Type - HSS-E Taps (DIN 371/376)

R40VAT Type - HSS-E Taps (DIN 371/376)

FCS Type - HSS-E Taps (DIN 371)

FCS Type - HSS-E Taps (DIN 371)

BSPF - HSS-E Taps (DIN 5156)

BSPF - HSS-E Taps (DIN 5156)